ΚΟΥΝΑΔΟΣ

Κατηγορία:Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Τηλέφωνο25300
Fax25284

ΝΑΟΥΣΑ

Κατηγορία:ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
Τηλέφωνο51074

ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο52954
Κινητό6977339291

ΞΙΦΑΡΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τηλέφωνο52056

ΝΑΟΥΣΑ

Κατηγορία:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Τηλέφωνο51971
Κινητό6977662987

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Τηλέφωνο22204

ΝΑΟΥΣΑ

ΙδιοκτήτηςΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλέφωνο51679

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Τηλέφωνο21122
E-mail

ΥΣΤΕΡΝΙ

ΙδιοκτήτηςΖΟΥΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Τηλέφωνο51885
Κινητό6944967264
Fax52995

ΑΓΚΑΙΡΙΑ - ΚΑΜΑΡΙ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τηλέφωνο91481

Πρόσθετες πληροφορίες